Olkavarresta mitatut verenpainelukemat eivät välttämättä ole yhtä tarkkoja naisilla kuin miehillä, tuore tutkimus osoittaa. Naisille mittaukset antavat todellista alhaisempia lukemia.

Tutkimukseen osallistui 145 naista ja 355 keskimäärin 66-vuotiasta miestä, joille tehtiin sepelvaltimoiden kuvantamistutkimus. Tutkimuksen yhteydessä heidän verenpaineensa mitattiin suoraan valtimosta sekä olkavarresta.

Olkavarresta mitattuna miesten ja naisten verenpaineet olivat samalla tasolla, mutta valtimosta mitatut verenpainelukemat olivat naisilla noin 6 mmHg korkeampia. Näin ollen naisten verenpaine oli todellisuudessa korkeampi, vaikka tavallinen mittaus kertoi muuta.

Erot tuloksissa selittyivät paljolti pituudella, tutkijat havaitsivat. Naiset olivat keskimäärin miehiä lyhempiä ja lyhyillä potilailla mittaustulokset erosivat eniten.

Jos tulokset varmistetaan lisätutkimuksissa, ilmiö saattaa selittää sen, miksi naiset sairastuvat sydän- ja verisuonitautioireisiin miehiä todennäköisemmin, vaikka heidän verenpaineensa olisi näennäisesti samalla tasolla. Korkea verenpaine on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.