Sosiaalinen eristyneisyys ja vähäiset ihmiskontaktit voivat suurentaa riskiä sairastua dementiaan, tuore brittitutkimus osoittaa. Tulokset viittaavat myös siihen, että yhteys liittyy aivomuutoksiin muistin ja oppimisen kannalta tärkeissä aivoalueissa.

Neurology-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 460 000 keskimäärin 57-vuotiaan 12-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 5 000 osallistujaa sairastui dementiaan.

Analyysissa huomioitiin lukuisia dementian riskiin vaikuttavia taustamuuttujia, mutta senkin jälkeen sosiaalisesti eristyneet sairastuivat dementiaan noin neljänneksen muita todennäköisemmin. Myöskään yksinäisyys ei selittänyt vähäisiin ihmiskontakteihin liittyvää sairastumisriskiä.

32 000 osallistujalle tehtiin myös aivojen magneettikuvaus seurannan alussa, ja niissä sosiaalisesti eristyneiden aivoissa havaittiin muutoksia, jotka saattoivat selittää dementiariskiä. Magneettikuvissa aivojen harmaan aineen tilavuus oli pienempi alueilla, jotka liittyvät muistitoimintoihin ja oppimiseen, ja nämä muutokset myös näyttivät liittyvän muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen seurannan aikana.

Sosiaalinen eristyneisyys ja vähäiset ihmiskontaktit on yhdistetty muistisairauksiin aiemminkin, mutta brittien havainnot vahvistavat näyttöä entisestään. Yksinäisyys ja eristyneisyys on yhdistetty aiemmin myös muiden sairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien vaaraan.