Reseptit

Reseptilääkettä hakiessasi tarvitset mukaan lääkäriltä saamasi potilasohjeen ja/tai Kela-kortin / henkilöllisyystodistuksen. Voit hakea reseptilääkkeitä myös toiselle henkilölle, silloin tarvitset hänen Kela-korttinsa ja tiedon, mitä lääkkeitä tarvitaan.

Apteekki saa Kelan sähköisestä kyselypalvelusta Kela-korvaustiedot (korvausoikeus, erityiskorvausnumerot, alkuomavastuun täyttyminen, vuosiomavastuun täyttyminen) ja tiedot mahdollisesta toimeentulotukipäätöksestä. Luvan sähköisen kyselypalvelun käyttöön annat näyttämällä Kela-korttia tai suullisesti.

Kela-korvausluokat ovat

  • peruskorvaus: 40%
  • alempi erityiskorvaus: 65%
  • ylempi erityiskorvaus: 100% 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta
  • lisäkorvaus vuosiomavastuun (”katto”) täytyttyä: 100%  2,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta

Osalle lääkkeistä ei ole vahvistettu Kela-korvattavaa tukkuhintaa, joten niistä ei saa Kela-korvausta.

Alkuomavastuu

Alkuomavastuu on 50 euroa ja se on kalenterivuosikohtainen. Se ei koske alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuuta aletaan soveltaa sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuusummaa.

Vuosiomavastuu ("kattosumma")

Vuosiomavastuu vuonna 2019 on 572,00 euroa.

Kerralla toimitettava lääkemäärä

Apteekista voidaan kerralla toimittaa Kela-korvattuna enintään 3 kuukauden lääkemäärä annostusohjeen mukaan laskettuna. Kalliita lääkkeitä (hinta yli 1000 euroa/pakkaus) kerralla voidaan toimittaa enintään yhden kuukauden lääkemäärä. Toimitetun lääke-erän tulee olla käytetty lähes loppuun ennen uuden erän toimittamista. Joustoaika toimituksissa on 21 päivää, jos edellisellä kerralla on toimitettu 3 kuukauden lääkeannos, ja vastaavasti 14 päivää / 2 kuukauden lääkeannos, 7 päivää / 1 kuukauden lääkeannos.

Reseptin voimassaoloaika

Reseptit ovat voimassa 2 vuotta kirjoituspäivästä, ellei lääkäri ole rajoittanut reseptin voimassaoloaikaa. PKV-lääkkeiden reseptit, huumausainereseptit ja erityisluvallisen valmisteen reseptit ovat kuitenkin voimassa enintään yhden vuoden.
Eläinlääkereseptit ovat voimassa yhden vuoden.

Lääkkeet yli 3 kuukauden ulkomaamatkaa varten

Yli 3 kuukauden lääkkeet (kalliit lääkkeet yli 1 kk) ulkomaanmatkaa varten:
Yli 3 kuukauden (kalliit yli 1 kk) lääkkeet voit ostaa apteekista ilman Kela-korvausta. Voit selvittää Kelasta, onko mahdollista hakea lääkkeistä myöhemmin Kela-korvausta.
Jos lääkkeiden ostaminen ilman korvausta ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä Kelaan, jossa selvitetään kuulumisesi Suomen sairausvakuutukseen ulkomailla oleskelun ajan ja sen voitko poikkeuksellisesti saada korvauksen tarvittaviin lääkkeisiin suoraan apteekista.

Lisää tietoa reseptilääkkeiden toimituksista ja Kela-korvauksista saat apteekistamme!