Liikunta ja fyysisesti aktiivinen elämäntapa pienentävät aivoverenkiertohäiriöiden riskiä, mutta hyödyt saadakseen ei välttämättä tarvitse lenkkeillä päivittäin. Tuoreen meta-analyysitutkimuksen mukaan myös liikuntasuosituksia vähäisempi liikkuminen pienentää sairastumisriskiä.

Tutkijat yhdistivät ja analysoivat 15 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 750 000 aikuisen kymmenvuotisista seurantatiedoista.

Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien sairastumisriski oli noin kolmanneksen pienempi kuin osallistujien, jotka eivät harrastaneet liikuntaa vapaa-ajallaan, mutta myös tätä vähäisempi vapaa-ajan liikunta pienensi aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa jonkin verran. Yhteydet näkyivät riippumatta osallistujan iästä tai sukupuolesta.

Liikunnan lisäksi myös muut seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin, mutta samanlaisia havaintoja on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa. Tulokset vahvistavatkin nykykäsitystä, jonka mukaan kaikki liikunta on parempaa kuin pelkkä löhöily.

Tulokset julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry -lehdessä.

Suomalaissuosituksissa reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Raskaampaa liikuntaa riittää noin 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Liikunnan hyödyt saa, vaikka sitä harrastaisi vain muutaman minuutin pätkissä. Lisäksi lihaskuntoa olisi hyvä harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa.